از بالای کلاه با بند باز میشود و مناسب برای دور گردن