- امکان شستشو به صورت دستی - در ماشین ظرفشویی قرار نگیرد.