انتخاب رنگ محصول رنگ آرم روی کلاه است که ارم قرمز و سفید است زمینه کلاه مشکی می باشد