با دارا بودن عصاره گیاهان مختلف و عسل باعث ترمیم و جایگزین کردن پوست های مرده پا شده،این ماسک با توان آبرسانی بالایی که دارد باعث نرمی و لطافت پوست پا می شود.