دارای 3 جعبه در سایزهای 16 × 16 × 16 و 14 × 14 × 14.5 و 12.5 × 12.5 × 13 سانتی‌متر