زمینه بالای کلاه سفید و قسمت بربری کمی حالات لمه دارد و بسیار باکیفیت است