ست شامل کلاه بافتنی وارداتی تو کرکی بسیار گرم/ شال گردن رینگی مخمل/دستکش بافتنی/گوشگیر زمستانی تاشو