ظریف و قابل استفاده برای وسایل کوچک و بزرگ دسته ها از پلاستیک فشرده با مقاومت بالا در سه نوع خیلی زبر-زبر و نرم