فندک دو حالته هستش حالت اول بعد از فشار دادن شاسی فندک حالت اتمی روشن میشود و بعد از ول کردن شاسی حالت معمولی از دهان تمساح روی فندک روشن میشود.