دارای 3 جعبه در سایزهای 23.5 × 23.5 × 18.5 و 19 × 18.5 × 15 و 16.5 × 16 × 12.5 سانتی‌متر