ماسک ورقه ای رو از بسته خارج کرده و به مدت ۲۰ دقیقه روی پوست گذاشته سپس با آب ولرم بشویید