ماسک پرتقال منافذ پوستی را کاهش داده و پوست را نرم‌تر می‌کند.