مناسب برای تلفن‌های همراه هوشمند، تبلت‌ها و دوربین‌های - عکسبرداری پشتیبانی از عکسبرداری پیاپی بدون نیاز به نصب نرم افزار