مناسب برای قاشق و چنگال و لوازم کوچک آشپزی مناسب برای ارگانایزر روی میز قطر محفظه : 8.5 سانتیمتر دارای روزنه در زیر جهت خروج آب