مناسب گربه و سگ های کوچک تا 6 کیلو با قابلیت تنظیم سایز