نحوه بسته شدن با دکمه فشاری - رویه ساده - دارای بند طرح‌دار و تزیینی در سمت جلو - یک محفظه جهت نگهداری عکس - یک محفظه جهت قرار دادن اسکناس