قابل استفاده برای درست کردن انواع صنایع دستی شامل رومیزی، زیر انداز، کیف و ...