پالتویی زنانه: عرض شانه 48 ، ارتفاع از گردان تا پایین 102 سانتی‌متر