پالتویی مردانه: عرض شانه 53 ، ارتفاع از گردان تا پایین 104 سانتی‌متر