چسب در جلوی کیف و دو زیپ در بالا و یک زیپ هم در پشت